AL-AMIN TERJEMAH BAHASA SUNDA (14.75X20.5 CM)

Rp 64,000Rp 74,000

DALAM AL-AMIN, AL-QUR’AN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA SESUAI DENGA PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DALAM SETIAP AYATNYA. GAYA PENULISANNYA INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMPERMUDAH PENGKAJI MEMAHAMI ARTI DAN MAKSUD YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA SUPAYA TIDAK TERBIAS OLEH TATA BAHASA YANG TERKADANG MENYULITKAN PENGKAJI. BUKU INI SEGOYGIANYA DIMILIKI SETIAP KAUM MUSLIMIN YANG MENGGUNAKAN BAHASA SUNDA SEBAGAI BAHASA IBU.

Hapus